Özel Haber Haber Girişi : 22 Nisan 2021 23:52

Ağbaba'dan Şok

Ağbaba'dan Şok Ak Parti Bu ülkeye PKK’dan daha fazla kötülük veriyormuş

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

E TÜREL TARIM HABER İÇİ SON

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği Meclis araştırma önergesi için TBMM'deki konuşmasında şok etkisi yarattı.

Ağbaba Ak Parti Bu ülkeye PKK’dan daha fazla kötülük veriyor diyerek tepki topladı. Ağbaba'ya Ak Parti'den Çanakkale Milletvekili Bülent Turhan tepki göstererek Sayın Başkan, grup olarak bir önerimiz var. Bundan sonraki CHP’nin tüm konuşmalarını, tüm önergelerini, kanun maddelerini Veli Bey’in yapmasını istiyoruz. Gerçek CHP’nin ne olduğunu, utanmaz tavrın ne olduğunu herkes görsün ve bir daha konuşsun Sayın Başkan, bir daha konuşsun Sayın Başkan diyerek tepki gösterdi.

Ağbaba'ya Malatya Ak Parti İl Başkanı ve Ak Parti Malatya Milletvekilleri ne tepki verecekleri merak konusu oldu.

 

İşte Meclis tutanağı

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve arkadaşları tarafından, “Belediyelerin amacı dışında geziler düzenleyerek insan kaçakçılığı yaptığı iddialarının araştırılması" amacıyla 15/04/2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin (2500 sıra no.lu) diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerinin 21/04/2021 Çarşamba günlü birleşimde yapılması önerilmiştir.

 

BAŞKAN – Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına önerinin gerekçesini açıklamak üzere Sayın Veli Ağbaba.

 

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

 

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Kamyonla çıktın Veli be!

 

CHP GRUBU ADINA VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

 

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz, son günlerde Türkiye’ye âdeta bir bomba düştü. Dünyada başka ülkelerde olmayan bir yöntemle Türkiye’de insan kaçırıldığı ortaya çıktı. İlkin Malatya ilimize bağlı Yeşilyurt ilçesinde bu olayın gündeme geldiğini gördük, Yeşilyurt Belediyesi Meclis üyelerimiz bunu gündeme getirdi ve Türkiye’yle paylaştılar. Şimdi, ben Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuda bilgi sahibi olabilmesi için hemen kısaca anlatayım.

 

Değerli arkadaşlar, burada, önce, Türkiye’den umudunu kesmiş, iş bulamayan, ekmek bulamayan, evine ekmek götüremeyen bir insan grubunun olması lazım. Türkiye’de var mı? Çok sayıda var maalesef. Bu insan grubunu bilen insanlar, bir çete; bir ayağı yurt dışında bir ayağı Türkiye’de bir organizasyon yapıyor. Bakın, burada, Almanya’da E.K. isminde birisi, Türkiye’de A.A. isminde bir AKP’li politikacı birlikte bir araya geliyorlar, bir organizasyon kuruyorlar ve bu organizasyon bir dernek kuruyor. Bu derneğe yurt dışına kaçırılacak insanlar üye yapılıyor. Ardından bir belediye bulunması lazım, kilit noktalardan birisi o, bir belediye bulacaklar. Belediye Meclisi karar alıyor, bu Meclis kararıyla birlikte Valiliğe başvuru yapıyorlar, hizmet pasaportu… Siz hizmeti bilirsiniz geçmişte…. (CHP sıralarından alkışlar) Hizmet pasaportu isteniyor, belediye Meclisi hizmet pasaportu veriyor –hemen, kısaca anlatıyorum- hizmet pasaportunu alan bu insanlar otobüslerle yurt dışına gidiyorlar. Gidiyorlar ama gelmiyorlar. Bakın, Malatya’dan 45 kişi gidiyor, 2 kişi geliyor, 43 kişi gelmiyor.

 

Değerli arkadaşlar, burada kritik nokta şu, 2 kritik yeri var: Bir, belediye; iki, valilik hizmet pasaportu. Bakın, belediyeyi buradan çıkarırsanız bu kaçakçılık gerçekleşmiyor. Dünyada çeşitli insan kaçırma yöntemleri var, sayenizde dünya ilk kez yeni bir insan kaçırma yöntemini görmüş oldu. Bir VIP hizmetle VIP insan kaçakçılığı yapılıyor Türkiye’de.

 

Değerli arkadaşlar, pasaport bir ülkenin namusudur, bir devletin şerefidir. Pasaport öyle gelişigüzel dağıtılamaz. Eğer sizin pasaportunuz değersizleşirse AK PARTİ’den giden milletvekili de sıradan vatandaş da dış ülkelerde itibar görmez, itibarımız zedelenir. Burada yapılan en önemli şeylerden biri bizim onurumuz olan pasaportumuzun itibarsızlaşmasıdır. Bunu kim yapmıştır? Bunu İçişleri Bakanı yapmıştır, bunu valilik yapmıştır. Valilik eliyle, İçişleri Bakanlığı eliyle pasaportumuz itibarsızlaşmıştır.

 

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Ayıp ya ayıp!

 

ATAY USLU (Antalya) – İçişleri Bakanlığıyla ne ilgisi var bunun ya!

 

VELİ AĞBABA (Devamla) – Şimdi, değerli arkadaşlar, bakın, bu pasaport önemli; pasaport bir insanın, ülkenin namusu. Kim koruyacak? İçişleri Bakanı çünkü o veriyor. Değerli arkadaşlar, bakın, neredeyse bir şehir kaçırılmış, bir şehir; Almanya’da Bingöl kadar bir şehir kuruluyor, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun haberi yok. Niye? Çünkü daha önemli işleri var, amirallere sataşacak, Engin Altay’ı tehdit edecek, Kastamonu’da 16 yaşındaki davulcuyu arayacak, 128 milyar dolar afişlerini indirecek. Kendi işi dışında her şeyi yapıyor. (CHP sıralarından alkışlar)

 

ATAY USLU (Antalya) – Terörle mücadele edecek, PKK’yla mücadele edecek! 

 

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) – PKK… Operasyon yapacak!

 

VELİ AĞBABA (Devamla) – Bak, bak PKK diyorsun ya, siz bu ülkeye PKK’dan daha fazla kötülük veriyorsunuz. O terör örgütü var ya, PKK terör örgütü ülkeye düşmanlık yapıyor; sizin yaptığınız da bu ülkeye düşmanlık. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

 

ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK (Sakarya) – Haddini bil, haddini!

 

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) – PKK’nın terör örgütü… Terörle arana mesafe koy!

 

VELİ AĞBABA (Devamla) – Konuşma, konuşma. Utanmadan daha konuşuyorsun. Adeta bir organizasyona girmişsiniz değerli arkadaşlar. Bakın, arkadaşlar, bu adamlar ne yapıyor? Hizmet pasaportu veriyor. Kim veriyor, kim? Sen veriyorsun. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Hizmet pasaportunu vermişsin, bu ülkede binlerce insan kaçmış, binlerce insan kaçmış.

 

Terör örgütleri Türkiye'nin itibarını zedeliyor mu? Zedeliyor. İnsanlarımızı katlediyor mu? Ediyor ama siz de bu ülkenin namusu olan, şerefi olan, onuru olan pasaportu yok ettiniz kendi elinizle. (CHP sıralarından alkışlar)

 

Başka… Bakın, arkadaşlar, daha çok ortaya çıkacak. Bu işin göbeğinde kim var, biliyor musunuz? Bu işin göbeğinde iktidara yakın siyasetçiler var, belediye başkanları var, eskiden belediye başkanlığı yapmış insanlar var. Bu iş tamamen AKP eliyle yapılmış bir şeydir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

 

Bakın, size bir şey söyleyeyim. Teröristi kim destekliyorsa Allah belasını versin. Yalan söylenin de Allah belasını versin. İftira atanın da Allah belasını versin. (CHP sıralarından alkışlar, “Amin!” sesleri)

 

Kim terörist cenazesine gitmişse haysiyetsizdir, şerefsizdir. Kim iftira atıyorsa o da haysiyetsizdir, şerefsizdir, namussuzdur.

 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

 

VELİ AĞBABA (Devamla) – Düne kadar kucak kucağa olan sendin! Düne kadar FETÖ terör örgütüyle kucak kucağa olan sendin! Düne kadar onunla birlikte sendin! Haddini bil, otur yerine! Utanmaz! Utanmaz, utanmaz! (CHP sıralarından alkışlar)

 

BAŞKAN – Teşekkür ettim.

 

Sayın Ağbaba, kürsüden ayrıldıktan sonra devam edebilirsiniz.

 

VELİ AĞBABA (Malatya) – Hadsizler! Utanmazlar!

 

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) – Sensin o!

 

ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK (Sakarya) – Ne kadar çirkin bir tavır ya!

 

VELİ AĞBABA (Devamla) – Hadsizler, utanmazlar!

 

BAŞKAN – Arkadaşlar, müsaade edin, Sayın Ağbaba kürsüden bir ayrılsın, sonra devam edersiniz.

 

VELİ AĞBABA (Devamla) – Burada insan kaçakçılığı var, bir kepazelik var; gelin, anlatın yiğitseniz! Utanmazlar! (CHP sıralarından alkışlar)

 

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Sayın Başkan…

 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Turan.

 

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Sataşmadan söz istiyorum Sayın Başkan.

 

BAŞKAN – Ne dedi Sayın Turan?

 

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – “PKK’dan daha tehlikelisiniz.” dedi.

 

BAŞKAN – Buyurun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 

 

 

 

 

 

 

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar; açıkçası bu üsluba ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Hanımefendilere dönüp ağzına geleni söyleyen, ağzından köpükler fışkırırcasına bağıran, ne dediği belli olmayan, anlamakta zorlandığımız bir tarza, inanın, cevap vermek istemiyorum. Fakat bir şeyin de altını çizmek isterim: Cahiliye Dönemi’nde bile dört ay haram aylar vardır, ramazan özel bir aydır; insan daha dikkatli konuşur, kalp kırıyor muyum der, yalan söylüyor muyum der, iftira atıyor muyum der

 

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Onu Cumhurbaşkanına söyle, Cumhurbaşkanına söyle; ramazan ayında iftira atıyor

 

BÜLENT TURAN (Devamla) – Ramazanın, insanın hâline, keyfine, vücuduna, ruhuna bir yansıması olur; eğer odunsan, taşsan hiçbir yansıması olmaz. Ama ramazan gelmiş haberin yok, Cahiliye Dönemi’nde savaşa ara veren insanlar bile bunu yapmamış. (CHP sıralarından gürültüler)

 

Bakın değerli arkadaşlar…

 

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Sen Genel Başkanına söyle onu, Genel Başkanına; iftira atıyor, iftira!

 

BÜLENT TURAN (Devamla) – Sayın Başkan, bağırsınlar, ben sonra konuşayım o zaman.

 

Sayın Başkan, bakınız “PKK’dan daha çok zarar veriyorsunuz.” ifadesi bir dava konusudur, gereğini yapacağız, o başka bir şey fakat vahim olan şu: Doksan yıllık bir partinin geldiği yerde, bu ifadeyi kullanabilen bir Genel Başkan Yardımcısının bu parti yöneticileri tarafından aynaya baktırılması lazım. “PKK’dan daha tehlikelisiniz.” derseniz bize zarar vermezsiniz “PKK’lılar iyi adamlar.” dersiniz, meşrulaştırmış olursunuz, yanlış yaparsınız. Değerli arkadaşlar, PKK’yı hangi parti olursa olsun, bir partiyle özdeşleştirirseniz, kıyaslarsanız PKK’nın ekmeğine yağ sürersiniz. (CHP sıralarından gürültüler)

 

CENGİZ GÖKÇEL (Mersin) – İnsanlar birer birer yurt dışına kaçırılıyor ya, hiç mi önemli değil?

 

BÜLENT TURAN (Devamla) – Bu mübarek ramazan gününde hak ettiğin çok fazla ama sadece “Yazıklar olsun sana Veli Ağbaba!” diyorum. (AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

 

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan…

 

BAŞKAN – Buyurun Sayın Ağbaba.

 

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, Grup Başkan Vekili, şahsımı hedef alan ve söylemediğim cümleleri söyledi, cevap vermek istiyorum.

 

BAŞKAN –Sayın Ağbaba, ne söyledi size? (CHP sıralarından gürültüler)

 

VELİ AĞBABA (Malatya) – Siz de dinlediniz, nasıl anlatayım, daha ne söylesin!

 

ALİ MAHİR BAŞARIR (Mersin) – Duymadın mı sen!

 

BAŞKAN – Arkadaşlar, müsaade edin.

 

VELİ AĞBABA (Malatya) – Benim ağzıma almaktan utanacağım şeyler söyledi Sayın Başkan.

 

BAŞKAN – Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, ben konuşurken buradan bir grup trol harıl harıl laf atıyorlar bana. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

 

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) – Trol mü? Ne trolü, ne trolü! Sen milletvekillerine “trol” diyemezsin, hepimiz milletvekiliyiz.

 

ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK (Sakarya) – Haddini bil, haddini!

 

VELİ AĞBABA (Devamla) – Efendime söyleyeyim, “terör örgütü”, “terörist…” Şimdi, bak, bir daha söyleyeyim: Bizim grubumuzdan kim terörist cenazesine gitmişse onun Allah belasını versin, haysiyetsizdir. Kim iftira atıyorsa, o da haysiyetsizdir. Bakın, kanıtlamazsanız namussuzsunuz.

 

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) – Sözünü geri al.

 

VELİ AĞBABA (Devamla) – Bak, benim teröristle ilgili bir ilişkimi bulmazsanız, siz namertsiniz. Bu kadar söylüyorum. Kürsüye çıkınca terörist.

 

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) – Sensin namert!

 

VELİ AĞBABA (Devamla) – Bakın, değerli arkadaşlar; ben bu laf atmadan dolayı o benzetmeyi... Haddini aşmış olabilir ancak değerli arkadaşlar, karşınızda milletvekili var, kusura bakmayın.

 

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) – Senin karşında kim var? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

 

VELİ AĞBABA (Devamla) – Öyle sinecek, korkacak bir adam da değilim ben. Korkmam, öyle size teslim mi olacağım ben. Hadi oradan! Dünün dönekleri. Dünün dönekleri bana laf atıyor. Hadi oradan!

 

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) – Haddini bil, haddini! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

 

VELİ AĞBABA (Devamla) – Senin geleceğin orada, siyasi partiyi satmış kadınsın sen. Hadi oradan! Utanmaz. Utanmaz, konuşma, bana laf atıyor, değerli arkadaşlar. Bakın, burada bir güvenlik soruşturması zafiyeti var. Dünün hizmet hareketi bugün hizmet pasaportu veriyor. Bakın, terör örgütü arıyorsanız, terörist arıyorsanız aynaya bakın. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

 

BAŞKAN – Arkadaşlar, siz konuştukça ben duyamıyorum, hatibin ne söylediğini anlayamıyorum.

 

VELİ AĞBABA (Devamla) – Değerli arkadaşlar, ortada ciddi bir iddia var, bu iddianın araştırılması gerekiyor. Eğer samimiyseniz hodri meydan! Hep beraber oylayacağız, gelin hep beraber kim insan kaçırmışsa, ucu nereye değerse değsin gelin hep beraber komisyon kuralım, hodri meydan!

 

Şimdi, terör örgütüyle ilgili bir iki şey söyleyeyim. Yahu, bu memlekette Meclise teröriste sokmuş parti arıyorsan aynaya bakacaksın kardeşim. (CHP sıralarından alkışlar) Siz, milletvekili yaptınız teröristi. Şimdi, cezaevinde, bakın, bu memlekette, bu devleti teröriste teslim eden sizsiniz. Meclisi kim bombaladı? FETÖ. Kim paşa yaptı onları? Siz. Meclise terörist sokan arıyorsanız kendi partinize bakın. Haddinizi bilin, oturun. (CHP sıralarından alkışlar)

 

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) – Sen kendi partine bak!

 

VELİ AĞBABA (Devamla) – Utanmaz!

 

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) – Sensin o! Önce kadın vekillerle nasıl konuşacağını öğren. Haddini bil, haddini! Sayın Başkan, sürekli partisinden döndü diye bana laf atıyordu. AK PARTİ kurulduğundan beri ben AK PARTİ’liyim.

 

VELİ AĞBABA (Devamla) – Sen partini satmadın mı dün?

 

YELDA EROL GÖKCAN (Muğla) – 2003’ten beri AK PARTİ’liyim ben sen kiminle karıştıryorsun?

 

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Sayın Başkan...

 

BAŞKAN – Evet, Sayın Turan, buyurun.

 

 BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Sayın Başkan, grup olarak bir önerimiz var. Bundan sonraki CHP’nin tüm konuşmalarını, tüm önergelerini, kanun maddelerini Veli Bey’in yapmasını istiyoruz. Gerçek CHP’nin ne olduğunu, utanmaz tavrın ne olduğunu herkes görsün ve bir daha konuşsun Sayın Başkan, bir daha konuşsun Sayın Başkan. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 

BAŞKAN – Kayıtlara geçmiştir söylediğiniz.

 

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan…

 

ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK (Sakarya) – Hâlâ ne konuşuyorsun ya!

 

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, ben de son bir iki şey söyleyeyim Bülent Turan’a cevap anlamında.

 

BAŞKAN – Kayıtlara geçsin.

 

VELİ AĞBABA (Malatya) – Bu Bülent Turan’ı ben çok iyi tanırım, biz Silivri’de kavga ederken Fetullahçılarla, Bülent Turan burada Fetullahçıların sözcülüğünü yapıyordu. Kayda geçsin, kayda. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından “Hadi oradan!” sesleri, gürültüler)

 

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Sayın Başkan…

 

BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, meseleleri bu şekilde şahsileştirerek bir noktaya gidemezsiniz yani burada terör örgütlerini de söylemlerinizle kutsamaya kalkıyorsunuz, bu da doğru değil.

 

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Sayın Başkan…

 

BAŞKAN – Buyurun.

 

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Sayın Başkan, sataşmaya imkân vermeden şunu söylemek isterim: Mesele şahsi mesele değil.

 

VELİ AĞBABA (Malatya) – Mesele, Türkiye meselesi.

 

BÜLENT TURAN (Çanakkale) – Türkiye’de FETÖ’yü yok eden Cumhur İttifakı’dır.

 

VELİ AĞBABA (Malatya) – Tabii, tabii(!)

 

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Türkiye’de FETÖ’yü mahveden AK PARTİ’nin kararlı duruşudur. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 

Ama ilaveten söyleyeyim: 12 yaşında Tayyip Erdoğan’ı tanıdım, bilfiil yanından ayrılmadım Sayın Başkanım. Ne FETÖ’süymüş, kendisine baksın! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Eryaman haber arası

 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.
  • Salim 23 Nisan 2021 17:19

    Daha nasıl muhalefet edilir onu bilmeyen bir zihniyetsiniz.Her ağızlarını açtığında iktidar dahada güçleniyor ve bence bilerek isteyerek yapıyorlar çünkü kendileride biliyorki biz ülke filan yönetemeyiz muhalefette kalalım...bizde sizi muhalefette bırakırız...