Malatya Haber Girişi : 18 Aralık 2019 12:58

Vatandaş memnuniyeti toplantısı düzenlendi

Malatya'da, il müdürleri
Malatya’da, il müdürlerinin katılımı ile vatandaş memnuniyeti toplantısı düzenlendi.

Valilik binası 3 numaralı salonunda yapılan il müdürleri toplantısı, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 24’üncü maddesi gereğince, idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenlenmesi, kurumların ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Aydın Baruş, "Bugün kamu kurumlarımızda yürütülen çalışmalarla ilgili olarak uymamız gereken hususlar konusunda sizlerle hem bilgi alışverişi yapmak hem de üzerinde özellikle durduğumuz konuları görüşmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Kamu kurumlarının görevinin vatandaşların haklı istek, şikayet ve sorunları ile ilgilenme, bunları takip etme ve yerine getirme konusunda gerekli hassasiyet gösterilerek yasal mevzuat çerçevesinde çözüm bulmak olduğunu belirten Vali Baruş, “Yürütmüş olduğumuz işlemler sadece şahısları değil aynı zamanda toplumun tamamını ilgilendiriyor. Çalışmaları yaparken de devletin ciddiyetine, kamunun güvenilirliğine ve çalışmış olduğumuz idarenin vatandaş nezdindeki itibarına halel getirmeyecek noktalarda dikkatli olmamız gerekiyor. Bu çalışmaları yaparken de günlük rutin uygulamalarımızın üzerine çıkarak yeni projeler ile yeni fikirler üretme ve çalışanlarımızı bu hususta motive etme anlamında ekstra çaba sarf etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Toplantıda, hukuka uygunluk, tarafsızlık, şeffaflık, vatandaş memnuniyeti, sorunların yerinde çözümü, plan ve programlara uygunluk, hızlılık, verimlilik ve etkililik, kaliteli hizmet sunumu, işbirliği, eşgüdüm, katılımcılık ve paylaşımcılık, takip ve denetim, tasarruf, disiplin, mesai saatlerine riayet, üretimin artırılması, ticaret ve ulaştırma işlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, umumi refahın sağlanması gibi kurumları ilgilendiren çeşitli konular istişare edildi.