Siyaset Haber Girişi : 23 Temmuz 2015 21:18

AĞBABA, MALATYA’YA LOJİSTİK MERKEZ KURULMASINI İSTEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcı

Malatya’nın kara, hava ve demiryolu ulaşımı noktasında önemli bir konuma sahip olduğunu

E TÜREL TARIM HABER İÇİ SON

ifade eden Ağbaba, “Doğu ile batının bağlantı noktasında olan Malatya, bölgeye kurulacak bir 

lojistik merkez ile ülke ekonomisine çok büyük katkılar sunacaktır.Hem kayısı hem de tekstil 

alanında önemli bir potansiyele sahip olan Malatya’nın, ticari alt yapısının gelişmesi için yeni 

açılımlara ihtiyaç var” dedi. Ağbaba , Malatya’nın coğrafi konumu ve sosyo ekonomik yapısı, 

sahip olduğu 1. ve 2. organize sanayileri göz önüne alındığında ihracattaki yerinin 

düşündürücü olduğunu da kaydetti.

Ağbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli tarafından cevaplandırılması istemiyle 

TBMM’ye soru önergesi verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba’nın Bakan Canikli’ye 

yönelttiği sorular ise şu şekilde ; Malatya’da don ve dolu felaketi yaşanmadığı yıllarda 

ortalama 300-350 milyon dolar kayısı ihracatı gerçekleştirilmektedir. Ancak Malatya’dan 

direk ihracat rakamları çok düşüktür. Malatya’da kayısı ihracat kapasitenin yükseltilmesi 

noktasında Bakanlığınız tarafından bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? Malatya’nın 

coğrafi konumu ve sosyo ekonomik yapısı, sahip olduğu 1. ve 2. organize sanayileri dikkate 

alındığında Türkiye genelinde ihracattaki yeri Bakanlığınız tarafından nasıl 

değerlendirilmektedir? Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri içerisinde önemli bir potansiyele 

sahip olan Malatya’nın, ihracat rakamlarında Türkiye sıralamasında orta sıralarda yer alması 

bir  çelişki değil midir?   Ulusal ve uluslar arası ticaretin artırılabilmesi anlamında  model 

şehir olunabilmesi için lojistik merkez de olmak gerekir. Bu çerçevede Türkiye genelinde 

hangi şehirlerde lojistik merkezler bulunmaktadır? Tır ve konteynır park alanının tahsisi, 

antrepoların, mağazaların, satış reyonlarının, ambarların yer aldığı bir lojistik merkezin 

Malatya’da da kurulması için çalışma yapılmakta mıdır? Konuyla ilgili yürütülen bir proje var 

Dutpınar haber arası

mıdır?