HABERDE İNSAN Haber Girişi : 21 Eylül 2021 17:43

Karaaslan´dan yapılandırma açıklaması

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Nihat Karaaslan, yapılandırma ile ilgili açıklamada bulundu.
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Nihat Karaaslan, Covid-19 salgınının ülke ekonomisine etkilerini azaltmak, istihdamı ve üretimi korumak ve vatandaşların salgından en az şekilde etkilenmesini sağlamak için yapılandırma yapıldığını dile getirdi.
Vergi ve sigorta primleri başta olmak üzere kamuya olan yükümlülükleri ertelenmiş, vergi oranlarında indirime gidildiğini kaydeden Karaaslan, "Söz konusu kanun ile 7256 sayılı Kanun kapsamından sonraki dönemlerden borcu bulunan vatandaşlar ile 7256 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvurduğu halde gerekli ödemeleri yapmaması nedeniyle Kanunu ihlal etmiş olanları da kapsayacak şekilde kesinleşmiş alacaklar için yeniden yapılandırma düzenlemesi yapılması amaçlanmıştır.
Söz konusu kanundaki düzenlemeye göre; 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde ise 30/04/2021 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç) 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.
2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin; SGK borçları, 30/4/2021 tarihinden önceki dönemlere ait gümrük vergileri, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile idari para cezaları, 30/4/2021 tarihinden önce ödenmesi gereken; belediyelerin vergi, tarifeden doğan ücret ve su, atık su alacakları, gibi diğer kamu borçları ile karayolları taşıma idari para cezası, trafik cezaları, HGS, OGS cezaları gibi hemen hemen her türlü kamu alacağı ile öğrenim-katkı kredisi alacakları ve TOBB, TÜRMOB, Baro gibi birlik ve oda aidatları kanun kapsamına alınmıştır.
Kanunun yayım tarihi itibariyle (09.06.2021) vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş vergi asıllarında bir indirim söz konusu olmayacaktır.
Bununla birlikte, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Kanunun yayım tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile hesaplanan faiz anaparaya eklenerek borç yeniden hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan tutarın Kanundaki şartlara uygun olarak ödenmesi halinde, vergi aslına bağlı ceza, faiz ve zamların tamamı silinmektedir.
Borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler için ilgili idareye son başvuru tarihi 30 Eylül 2021´dir. Bu tarihe kadar başvurmaları halinde 6, 9, 12 ve 18 taksit şeklinde ve ikişer ayda bir ödemeli ödeme seçenekler sunulmaktadır.
Vergi yapılandırmasının ilk taksit ödemeleri 01 Kasım 2021 tarihinde yapılması gerekmektedir" dedi.